четвъртък, 25 февруари 2010 г.

Ищар - Хиляда и една нощи

Б.Т.Р. - Елмаз и Стъкло

сряда, 24 февруари 2010 г.

Ищар - В гората на влюбените души

петък, 19 февруари 2010 г.

Той любеше свойто отечество красно ...Левски


Манастирът тесен за мойта душа е.
Кога човек дойде тук да се покае,
трябва да забрави греховния мир,
да бяга съблазни и да търси мир.
Мойта съвест инак днеска ми говори.
Това расо черно, що нося отгоре,
не ме помирява с тия небеса
и когато в храма дигна си гласа
химн да пея Богу, да получа раят,
мисля, че той слуша тия, що ридаят
в тоя дол плачевни, живот нестърпим.
И мойта молитва се губи кат дим,
и Господ сърдит си затуля ухото
на светата песен и херувикото.


Мисля, че вратата на небесний рай
на къде изглеждат никой ги не знай,
че не таз килия извожда нататък,
че из света шумен пътят е по-кратък,
че сълзите чисти, че вдовишкий плач,
че потът почтенний на простий орач,
че благата дума, че правото дело,
че светата правда, изказана смело,
че ръката братска, без гордост, без вик
подадена скришно на някой клетник,
са много по-мили на Господа вишни
от всичките химни и тропари лишни.


Мисля, че човекът, тук на тоя свят
има един ближен, има един брат,
от кои се с клетва монахът отказа,
че цел по-висока Бог ни тук показа,
че не с това расо и не с таз брада
мога да отмахна някоя беда
от оня, що страда; мисля, че канонът
мъчно ще направи да замлъкне стонът;
че ближний ми има нужда не в молитва,
а в съвет и помощ, когато залитва;
мисля ази още, че овчарят същ
с овцете живее, на пек и на дъжд,
и че мойте братя търпят иго страшно,
а аз нямам нищо, и че туй е гряшно,
и че ще е харно да оставя веч
таз ограда тиха, от света далеч,
и да кажа тайно две-три думи нови
на онез, що влачат тежките окови.
Рече и излезе.

Девет годин той

скита се бездомен, без сън, без покой,
под вънкашност чужда и под име ново
и с сърце порасло и за кръст готово,
и носи съзнанье, крепост, светлина
на робите слепи в робската страна.
Думите му бяха и прости и кратки,
пълни с упованье и надежди сладки.
Говореше често за бунт, за борба,
кат за една ближна обща веселба,
часът на която беше неизвестен;
изпитваше кой е сърцат, сиреч честен,
участник да стане във подвига свят;
всяк един слушател беше му и брат.
В бъдещето тъмно той гледаше ясно.
Той любеше свойто отечество красно.
Той беше скиталец и кат дете прост
и като отшелник живееше в пост.
Горите, полята познати му бяха;
всичките пътеки кракът му видяха,
пустинята знайше неговия глас,
хижата го знайше и на всеки час
вратата й за него отворена беше.
Той се не боеше, под небето спеше,
ходеше замислен, сам-си без другар.
Тая заран млад е, довечера стар,
одеве търговец, сега просяк дрипав,
кога беше нужно — хром, и сляп, и клипав;
днес в селото глухо, утре в някой град
говореше тайно за ближний преврат,
за бунт, за свобода, за смъртта, за гробът,
и че време веч е да въстане робът;
че щастлив е оня, който дигне пръв
народното знаме и пролее кръв,
и че трябва твърдост, кураж, постоянство,
че страхът е подлост, гордостта — пиянство,
че равни сме всички в големия час —
той внасяше бодрост в народната свяст.

И всякоя възраст, класа, пол, занятье
зимаше участье в това предприятье;
богатий с парите, сюрмахът с трудът,
момите с иглата, учений с умът,
а той беден, гол, бос, лишен от имотът,
за да е полезен дал си бе животът!

Той беше безстрашлив. Той беше готов
сто пъти да умре на кръста Христов,
да гори, кат Хуса или кат Симона
за правдата свята да мре под триона.
Смъртта бе за него и приятел и брат,
зашил беше тайно в ръкава си яд,
на кръста му вярно оръжье висеше,
за да бъде страшен, кога нужда беше.
Той не знайше отдих, ни мир, нито сън,
обърнал се беше не дух, на огън.
Думата си цяла лейше в едно слово,
понявга чело си мръщеше сурово,
и там се четеше и укор и гняв,
и душа упорна, и железен нрав.

Той беше невидим, фантом, или сянка.
Озове се в черква, мерне се в седянка.
Покаже се, скрий се без знак и без след,
навсякъде гонен, всякъде приет.
Веднъж във събранье едно многобройно
той влезна внезапно, поздрави спокойно,
и лепна плесница на един подлец,
и излезе тихо из малкий градец.
Името му беше знак зарад тревога,
властта беше вредом невидима, строга,
обсаждаше двайсет града изведнъж,
да улови тоя демон вездесъщ.
От лице му мрачно всички се бояха,
селяните прости светец го зовяха
и сбрани, сдушени във тайни места
слушаха със трепет, с зяпнали уста
неговото слово сладко и опасно,
И тям на душата ставаше по-ясно.
.................................
.................................
И семето чудно падаше в сърцата
и бързо растеше за жътва богата.

Той биде предаден, и от един поп!
Тоя мръсен червяк, тоя низък роб,
тоз позор за Бога, туй пятно на храма
Дякона погуби чрез черна измама!
Тоз човек безстиден със ниско чело,
пратен на земята не се знай защо,
тоз издайник грозен и божий служител,
който тая титла без срам бе похитил,
на кого устата, пълни с яд и злост,
изрекоха подло: „Фанете тогоз!“
На кого ръката не благословия,
а издайство сърши, и гръм не строши я,
и чието име не ще спомена
от страх мойта песен да не оскверна,
и кого родила една майка луда,
който равен в адът има само Юда
фърли в плач и жалост цял народ тогаз!
И тоз човек йоще живей между нас!

Окован и кървав, във тъмница ръгнат,
Апостолът беше на мъки подвъргнат
ужасни. Напразно! Те нямаха власт
над таз душа яка. Ни вопъл, ни глас,
ни молба, ни клетва, ни болно стенанье
не издаде в мрака туй гордо страданье!
Смъртта беше близко, но страхът далеч.
И той не пошушна предателска реч.
И на вси въпроси — грозно изпитанье —
един ответ даде и едно мълчанье
и казваше: „Аз съм Левски! Ей ме на!“
И никое име той не спомена.

Но тиранът люти да убий духът
една заран Левски осъди на смърт!
Царете, тълпата, мръсните тирани
да могат задуши гордото съзнанье,
гласът, който вика, мисълта, що грей,
истината вечна, що вечно живей,
измислиха всякой по една секира
да уморят всичко, дето не умира:
зарад Прометея стръмната скала,
ядът за Сократа с клеветата зла,
синджир за Коломба, кладата за Хуса,
кръста на Голгота за кроткий Исуса —
и по тоя начин най-грозний конец
в бъдещето става най-сяен венец.

Той биде обесен.

О, бесило славно!

По срам и по блясък ти си с кръста равно!
Под теб ний видяхме, уви, да висят
много скъпи жъртви и да се тресят
и вятърът южни с тях да си играе,
и тиранът весел с тях да се ругае.
О, бесило славно! Теб те освети
смъртта на геройте. Свещено си ти.
Ти белег си страшен и знак за свобода,
за коя под тебе гинеше народа,
и лъвът, и храбрий: и смъртта до днес
под тебе, бесило, правеше ни чест.
Защото подлецът, шпионът, мръсникът
в ония дни мрачни, що „робство“ се викат,
умираха мирни на свойто легло
с продадена съвест, с позор на чело,
и смъртта на тебе, о, бесилко свята,
бе не срам, а слава нова на земята
и връх, от където виждаше духът
към безсмъртието по-прекия път!

Вазов "Епопея на забравените"

вторник, 16 февруари 2010 г.

Сладка математика и сочен спомен за лятото

Една от любимите ми фотокартини на приятеля ми Жоро.
Не копирайте без разрешение от автора!

понеделник, 15 февруари 2010 г.

И още един Знайко, и още един :)

От играта на Блага "Въпрос с кафето" за последните две седмици :).
Хора, тия медали Тежат! Имайте милост, бъдете по-активни :))!


неделя, 14 февруари 2010 г.

Прошка (Песен на бегълците от Македония)

Ако съм сгрешила, простете!

понеделник, 8 февруари 2010 г.

Легенда о Марко ( М. Горки)

Понеже съвсем на скоро бяхме на русалска вълна покрай колажа на Кръстю, като ми попадна тази сутрин, реших да си го пейстна.
Красиво е! Май не го бях чела.

В лесу над рекой жила фея,
В реке она часто купалась;
Но раз, позабыв осторожность,
В рыбацкие сети попалась.

Ее рыбаки испугались...
Но был с ними юноша Марко;
Схватил он красавицу фею
И стал целовать ее жарко.

А фея, как гибкая ветка,
В могучих руках извивалась,
Да в Марковы очи глядела
И тихо чему-то смеялась. .

Весь день она Марко ласкала,
А как только ночь наступила —
Пропала веселая фея,—
У Марко душа загрустила ..

И дни ходит Марко и ночи
В лесу над рекою Дунаем,
Все ищет, все стонет: «Где фея?»
Но волны смеются: «Не знаем».

Но он закричал им: «Вы лжете!
Вы сами играете с нею!»
И бросился юноша глупый
В Дунай, чтоб найти свою фею.

Купается фея в Дунае,
Как раньше до Марко купалась;
А Марко уж нету... Но, все же,
О Марко хоть песня осталась.

А вы на земле проживете,
Как черви слепые живут:
Ни сказок про вас не расскажут,
Ни песен про вас не споют!

неделя, 7 февруари 2010 г.

Шоколадова принцеса

:)) На Пипето с цялата ми сърдечност!

Днес съм шоколадова принцеса.
Неизбежно се разтапям,
когато си наоколо :).

Сказка о Бабе Яге, которая очень хотела выйти замуж

:) За настроение, защото забелязвам едно такова неделно разкисване с отрицателен знак.

В чащобе густой, среди ягод и мхов,
Где - строго по правилам детских стихов -
Людская вовек не ступала нога,
Жила одинокая Баба-Яга.
Такой уж дремучей она не была:
Имела утюг и на шёлке спала.
И был ей компьютер - единственный друг.
И с ним она свой коротала досуг.
А так как собою была неплоха -
Мечтала Яга отыскать жениха.
И чтобы на запах компота и щей
Какой-нибудь, что ли, забрел к ней Кощей.
И сайты знакомств изучала она,
Но всё не была удовлетворена,
Поскольку клиенты подобных агенств
Желали грудастых и юных невест.
И вот как-то раз грянул вечный девиз:
"Избушка, избушка, ко мне повернись!"
Из тени еловой - густой и седой -
К избушке царевич пришел молодой.
Растеряна Баба-Яга: "Не пойму,
Куда тебя деть? Приспособить к чему?
На кой ты мне сдался, бесовская прыть?
Сварить тебя? Или уж усыновить?"
Расстроена бабка, клянет на чем свет
Природу, судьбу и дурной Интернет:
"Я мужа искала седого, в годах!
А этот - дитя! Молоко на губах!"
Царевичу жалко Ягу огорчать:
"Попробуем, бабка, сначала начать!
Тебе нужен муж? Мой папаша - вдовец.
Я вас познакомлю - и делу конец!"
Яга обомлела: "К папаше? К царю?
Ой, батюшки... я со стыда же сгорю!
Ни туфель, ни платья приличного нет!
Прическу не делала тысячу лет!"
Но женский талант не забыт, не убит -
И вот уж Яга при параде стоит.
И эту красотку царевич-юнец
Торжественным маршем повел во дворец.
Папаша-вдовец даже сбился с ноги:
"Мадам, же ву зем, я влюблен, я погиб!"
На этом и сказке, ребята, конец.
Не только модели идут под венец...

събота, 6 февруари 2010 г.

Чужди сънища сънувам ...А ми се ще да бях сънувала
атомния модел на Томпсън,
шоколадов пудинг с фъстъчени електрони ...

петък, 5 февруари 2010 г.

Имам си Омайна грамота :)

От играта на Док - "Въпрос с виното". И колкото и да се срамувам, не мога да не си призная, че дадох отговора в напълно трезво състояние :D.
Благодаря, Док!

Ей ми го и О'Майко-то :) !


четвъртък, 4 февруари 2010 г.

Emilia - Big Big World

Подари ми ...Подари ми сълзите на душата си

и избяга с усмивките.
Нижа гердан от перли ...


(... и съм много, ама много сърдита!)

сряда, 3 февруари 2010 г.

Верка Сидерова - Лале ли си, зюмбюл ли си

Легенда (руска поезия)Слышишь стон, что приносит нам ветер, -

То рыдания грешной души,
Что сам Дьявол печатью отметил,
Раздаются в полночной тиши...

Есть о вечном скитальце преданье,
Вдохновленном мечтою одной,
Что любовь получил за страданья,
Но ни с чем не сравнимой ценой.

Он когда-то был юн и свободен,
И желанием счастья томим,
Путь держал среди рек полноводных
И бескрайних пустынных равнин.

Среди холода дней бесконечных
Ту единственную он искал,
Что могла бы улыбкой беспечной
Разбудить в его сердце вулкан.

Испытав и нужду и лишенья,
Он с дороги сумел не свернуть
И, в мечтах находя утешенье,
Продолжал одинокий свой путь.

В злом краю, где никто раньше не был,
Где лишь вздохи безмолвных полей,
Он отрекся от звездного неба
Ради счастья любить на земле.

Получив его чистую душу,
Силы зла помогали в пути,
Проведя по воде и по суше,
Указали, где счастье найти.

Ароматом любви опьяненный,
Как виденьем забытого сна,
Вспышкой жгучих страстей ослепленный,
Он мечту свою выпил до дна...

И когда наступил час расплаты
За прекрасное каждого дня,
Он спустился в объятия Ада
Принять вечные муки огня.

...Слышишь стон, что приносит нам ветер,
То рыданья мятежной души,
Что сам Дьявол печатью отметил,
Раздаются в полночной тиши...


Източник: http://www.lostinnight.narod.ru/Annis.htm

вторник, 2 февруари 2010 г.

Бета-чай от Майкрософт

Текстът е на руски. Бих могла да го преведа, но поради някои съображения, няма да го направя - не искам да убивам очарованието му :).

Каpл Семенович встал pано yтpом. Как назло кончился чай и емy пpишлось выскочить на минyткy в магазин. Стоя y пpилавка он pассматpивал этикетки и вдpyг заметил однy симпатичнyю коpобочкy. "Бета-чай. Лесные ягоды" пpочитал Каpл Семенович и попpосил пpодавщицy посмотpеть yпаковкy поближе.

Пока он pассматpивал коpобочкy к немy подошел молодой небpитый паpень с початой бyтылкой "Балтики".

- Мyжик, не беpи этот чай. - Пpошептал паpень, сделав глоток из бyтылки.

- Почемy? - Удивился Каpл Семенович.

- Посмотpи кто пpоизводитель.

- Майкpофост, - пpочитал Каpл Семенович. - Hy и что из этого? Плохой пpоизводитель?

- Сyксь, маздай! - Пpошипел паpень, плюнyв в стоpонy. - Беpи вон кофе Линyкс или Юникс. Hy а если кофе не пьешь - компот Полyось.

Сказал и yшел. А Каpл Семенович остался в неpешительности. И на вопpос пpодавщицы "Что бpать бyдете?", pешил все-таки pискнyть и взял Бета-чай.

Пpижимая к гpyди коpобочкy, он напpавился домой. В гоpле было так сyхо и так хотелось пить, что он съел бы чай сyхим, если бы тот хоть немного yтолил его жаждy в таком виде.

Пpидя домой, Каpл Семенович поставил на огонь чайник и пока тот нагpевал водy вскpыл коpобочкy. Свеpхy лежал сеpтификат качества, и обнаpyжив десяток степеней защиты, Каpл Семенович yдивленно хмыкнyл. Все-таки это неплохой пpоизводитель чая, pаз он защищает свою пpодyкцию такими сеpтификатами. Дальше из коpобочки он достал толстенькyю книжкy с надписью "Рyководство пользователя". Усмехнyвшись, Каpл Семенович отложил книжкy в стоpонy. Кpоме чая он не пил ничего и пpекpасно yмел заваpивать чай без всякого pyководства. Затем настала очеpедь маленького пакетика с надписью "Setup". Маленькими бyквами было надписано "Откpыть пеpед пользованием Бета-чая". Каpл Семенович pаскpыл пакетик и внезапно из него вылетел синий дымок.

- Поздpавляю Вас с пpиобpетением Бета-чая, - Послышался голос, исходящий из дыма. - Пожалyйста выньте пеpвый пакетик Бета-чая и положите его в чашкy.

Каpл Семенович очень yдивился непонятномy явлению, но тем не менее pешил послyшаться голоса и вытащив пакетик из коpобочки, положил его в стакан.

- Поздpавляю Вас с пpиобpетением Бета-чая, - сказал голос. - Идет yстановка Бета-чая в вашy чашкy... Внимание! Обнаpyжено yстpойство "Ложка". Hе могy опpеделить тип "Ложка". Попpобyйте опpеделить yстpойство вpyчнyю. У вас чайная или столовая ложка?

- Чайная, - Ошеломленно пpобоpмотал Каpл Семенович.

- ОК - Сказал голос. - Пpодолжаем yстановкy Бета-чая. Внимание! Мало места в чашке! Для пpодолжения yстановки Бета-чая освободите место в чашке и положите пеpвый пакетик Бета-чая.

Каpл Семенович вытащил из стакана ложкy и положил пеpвый пакетик из коpобочки.

- ОК - Пpодолжаем yстановкy Бета-чая. Для пpодолжения налейте в чашкy воды.

Каpл Семенович выключил плитy, и сняв чайник, налил воды в стакан. Синий дымок тем вpеменем не дyмал исчезать и спокойно паpил над столом.

- Обнаpyжена вода. Сейчас бyдет опpеделен тип воды. Если вода долго не бyдет подавать пpизнаков жизни - вылейте ее из чашки и влейте снова.

Пpошло несколько томительных секyнд, после чего голос сказал:

- Тип воды: водопpоводная, кипяченая. Hачать yстановкy Бета-чая?
- Hачинай! - Кpикнyл Каpл Семенович вспомнив пpо стpашнyю жаждy.
- ОК, начинаю yстановкy Бета-чая... Для пpодолжения yстановки Бета-чая "Лесные ягоды" положите пакетик с малиной.

Каpл Семенович покопался в коpобочке и чеpез минyтy обнаpyжил пакетик, на котоpом была миниатюpная надпись "Пакетик с малиной из комплекта Лесные ягоды". Он положил пакетик в стакан, после чего вода помyтнела и окpасилась в светло-желтый цвет.

- Вставьте пакетик с земляникой.. Вставьте пакетик с чеpникой.

Таким обpазом в стакан были опyщены все пакетики чая. Пpоцесс сопpовождался бypчанием о том, что "Тепеpь чаепитие стало еще пpоще", "Все, что вы бyдете пить, бyдет доставлять вам yдовольствие", "Все виды фpанцyзких бyлочек бyдyт потpебляться еще быстpее, чем с пpедыдyщей веpсией Бета-чая", "Все, что вы хотите выпить и даже больше, бyдет выпито". Казалось, что этомy не настyпит конец.
Hаконец воды в стакане почти не осталось, зато та, котоpая осталась пpиобpела совеpшенно чеpный цвет. Hеожиданно голос заявил.

- Идет подготовка для пеpвого чаепития. Внимание! В чашке обнаpyжен пакетик с чаем. Hеобходимо вынyть пакетик пеpед пеpвым чаепитием.

Каpл Семенович взял ложкy и вытащил все пакетики из стакана, пеpеложив их на блюдце (а вдpyг еще пpигодятся). После чего дым долго не подавал голоса, а потом сказал:

- Совет дня: если добавить в чай сахаp, то он становится слаще.
- Спасибо за совет, - пpобypчал Каpл Семенович. - Может я все-таки выпью этот чеpтов чай?!

Он взял стакан, но не yспел поднести его к гyбам, как дым сказал:

- Внимание! Обнаpyжено новое yстpойство: "Стакан". Устpойство "Стакан" может конфликтовать с yстpойством "Чашка". Удалить "Стакан"?
- Заткнись!!! - Заоpал Каpл Семенович. - Hет y меня никакой чашки! Я чай только в стаканАх пью!!

Он поднес стакан к гyбам, но тyт дым сказал:

- Hеyстpанимая ошибка по адpесy РУЧКА00h:ЧАШКА00h. Hе найдено yстpойство "Чашка". Бета-чай совеpшил недопyстимyю опеpацию и бyдет вылит из чашки..

Каpл Семенович заоpал благим матом и поставив стакан на стол, замахал pyками, пытаясь pазвеять говоpящий дым. Hо дым yпоpно не хотел pазвеиваться и снова сгyщался над столом. Hаконец, Каpл Семенович yспокоился и сев на стyл, поднес к гyбам стакан с Бета-чаем и сделал большой глоток. Вкyс был ОТВРАТИТЕЛЬHЫЙ. Чеpная жидкость "вязала" язык как недозpелая хypма и как-бyдто застpевала в зyбах. Каpл Семенович выплюнyл содеpжимое обpатно в чашкy.

- Обнаpyжена стаpая веpсия Бета-чая, - пpоизнес дым. - Для использования новой веpсии Бета-чая необходимо yдалить стаpyю веpсию Бета-чая..

Каpл Семенович кpикнyл паpy нецензypных слов в стоpонy дыма, а затем вылил содеpжимое стакана в откpытyю фоpточкy. Дым yстpемился вслед за содеpжимым и пpопал из видy. Каpл Семенович выкинyл все, что было связано с Бета-чаем, а затем еще долго мыл стакан, пытаясь оттеpеть его от зеленоватого налета, налипшего на стенки и дно стакана.

Hа следyющий день Каpл Семенович опять появился в магазине. Быстpо подойдя к пpодавщице, он пpоговоpил:

- Дайте кофе Линyкс.

Пpодавщица пpотянyла емy банкy и pассчитавшись с ней Каpл Семенович напpавился к выходy.

- А как Вам Бета-чай? - Спpосила его вдогонкy пpодавщица.

Каpл Семенович повеpнyлся к ней. В глазах его читалась yсталая злоба.

- МАЗДАЙ!

Източник: http://strelok05.narod.ru/

понеделник, 1 февруари 2010 г.

Фамилия Тоника - Чуй Ме Дилмано

:)) Каквото и да сте сънували, ... лехата с пипера ви зове!
Лека и успешна седмица на всички!