петък, 6 ноември 2009 г.

Полиандрия

Човекът е преминал от смесено (безпорядъчно) полово съжителство към моногамия не пряко, а чрез форми, разглеждани в днешно време като престъпления - полиандрия, кръвосмешение, насилие, насилствено похищение на жени.

Полиандрията(многомъжество) е форма на полигамия, при която жената е в брачен съюз с няколко мъже едновременно.

У древните номади, а също и у някои арабски племена жената е принадлежала еднакво на всички мъже, членове на семейството.

В Тибет старшият брат си избира жена, която след това става жена и всичките му братя. Децата наследяват единствено майката, тъй като единствено по отношение на нея родството не може да бъде оспорено.

У наирите жената обикновено имала 5-6 съпрузи. Но броят им достигал понякога и до 10. Тя била задължена да живее с тях последователно по 10 дни.

Че полиандрията е преходна степен от смесено полово съжителство към проста форма на брак, се доказва от това, че при нея се допуска жената да е в едновременно полово съжителство с няколко мъже, единствено ако те принадлежат към едно племе или даже каста.

У сингалезите (цейлонско племе) само братята могат да имат общи жени, така че полигамията е в рамките на семейството.

В Полинезия всеки мъж имал право да "ползва" жената на приятеля си.

По този начин началото на полова нравственост било поставено с предпочитанието да споделяш брачното си ложе само с членовете на семейството си, пред това да го споделяш с цялото племе.

Източник: http://sexology.hut.ru/

Следва продължение ...

0 коментара:

Публикуване на коментар