четвъртък, 22 октомври 2009 г.

Теория на справедливостта

В какво се състои разликата между равенство, справедливост и социална справедливост?

Да предположим, че имаме една порция храна, с която искаме да нахраним двама души.

Равенство имаме тогава, когато порцията бъде разделена поравно.

Справедливост имаме тогава, когато на по-големия бъде дадена по-голяма част, защото той е по-голям и има нужда от повече.

Социална справедливост имаме тогава, когато на по-малкия бъде дадена по-голяма порция, защото той е по-малък.


Източник: Webest.net

0 коментара:

Публикуване на коментар