събота, 22 август 2009 г.

Създадено насън
От древни времена съновиденията се считат за източник на вдъхновение във всички сфери на човешката дейност – литература, наука, техника, музика, изобразително изкуство.

Месроп Мащоц създал арменската азбука, след като ангел му я показал в насън.

На Данте Алигиери се присънили картини от ада, рая и чистилището на Велики Петък,1300 г. Своето видение той претворява в „Божествена комедия”.

Следващата история се отнася към края на ХVІ в. Адмирал Йи Суншин командвал корейския военноморски флот по време на японското нашествие през 1592 г. Било възможно японците да унищожат множество корейски кораби. На генерала се присънило чудовище: огромна костенурка с глава на дракон, изригваща огън от отворената си паст. Нищо не можело да пробие черупката и. Когато се събудил, той заповядал да направят кораб от борови трупи, обшити с желязна броня. Носът на кораба бил изработен във формата на глава на дракон, а от устата му стреляло оръдие. Малък флот от първите в света броненосци отблъснал нападението на вражеската армия.

Сонатата „Трелите на дявола” Джузепе Тартини, по негово собствено признание, чул насън в изпълнение на самия дявол.

Мери Шели видяла в съня си идеята за Франкенщайн.

Легендата разказва, че знаменитата Периодична система на химичните елементи на Менделеев се е присънила на великия учен. Когато се събудил веднага записал подредбата на елементите от съня си. Наложила се само една поправка.

Когато през 1842 г. американският механик Елиас Хоув разработвал шевна машина, имал големи затруднения с местоположението на игленото ухо. С този проблем се сблъскали и други изобретатели. През 1942 г. била патентована машинна игла, чието ухо се намирало в нейната среда. Машината, за която била предвидена, работела, но по-бавно от човека, което опорочавало идеята на нейното създаване. Хората трудно се откъсват от стереотипите, а в случая, че ухото на иглата е в задния и край. Хоув сънувал кошмар. Бил заловен от канибали, които го заплашили, че ще го сготвят, ако за едно денонощие не довърши изобретението си. Въпреки че се събудил облян в студена пот, той не забравил най-важното от съня си. Човекоядците размахвали копия с продупчени върхове.

Робърт Луис Стивънсън е сънувал сюжетите на повечето си произведения, в това число и „Странната история на доктор Джекил и мистър Хайд”.

Фридрих Кекуле дълго се мъчил да установи структурната формула на бензена, докато не му се присънила змия, хапеща опашката си.

Нилс Бор видял строежа на атома в съня си като Слънчевата система.

В Индия използването на сънища за решаването на различни проблеми е широко разпространено. Много фирми обучават служителите си да използват сънищата за подобряване ефективността на работата. Химик се опитвал да създаде ензими, подходящи за обработка на суров нефт. Присънил му се камион, пълен с гнило зеле. На сутринта, възобновявайки изследванията си, той проумял, че бактериите, предизвикващи гниенето на зелето, могат да изработят нужния ензим.

0 коментара:

Публикуване на коментар